Veiligheid tijdens de Intocht

 

Om de intocht voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen, gelden een aantal veiligheidsregels. We verzoeken iedereen nadrukkelijk zich aan deze regels te houden, zodat we er voor iedereen een mooi feest van kunnen maken. 

Op het water
Boten die geen onderdeel zijn van de officiële vloot van Sinterklaas, dienen deze vloot ruimte te geven zodat deze  altijd een vrije doorvaart heeft. Aanwijzingen van toezichthoudende vaartuigen dienen onverwijld te worden opgevolgd. 

Langs de waterkant.
Ouders die met kleine kinderen langs de volle kades zitten of lopen, let op het dringen van achteren!
 Het is niet toegestaan op de brugleuningen te zitten of staan. ?

Algemeen advies aan ouders van de politie
Schrijf het telefoonnummer van één van de ouders op de hand van kinderen, of doe een kaartje met het telefoonnummer in de (jas)zak. In de drukte zien we vaak dat kinderen hun ouders kwijt raken, en zo is het voor omstanders makkelijker ouders en kinderen te herenigen.